...

De 50-jarige reumatoloog Luc De Clercq volgde eind september Rudi Van Driessche op als voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Zaterdag volgde zijn aanstelling als ondervoorzitter van de nationale Bvas. De nieuwe Bvas-ondervoorzitter was eind september al verkozen aan het hoofd van de Antwerpse afdeling van het Vlaams Artsensyndicaat. De Clercq nam er het roer over van radioloog Rudi Van Driessche die 16 jaar lang voorzitter was. Aangezien Van Driessche ook nationaal ondervoorzitter was, leek het logisch dat ook dat mandaat zou overgaan in handen van De Clercq. Zo gebeurde zaterdag. Op het eerste gezicht opmerkelijk maar wél een realiteit: in het snel vergrijzende artsenlandschap - en het syndicalisme is daar zeker geen uitzondering op - voer je een verjonging door als je een 50-jarige aanstelt. De Clercq is geen onbekende. Hij is als reumatoloog verbonden aan het AZ Sint-Augustinus in Antwerpen, waar hij ook in de medische raad zit. In de beroepsverdediging heeft hij zijn sporen verdiend als voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR), een functie die hij recent opgaf om zich volledig te concentreren op het syndicaat.In zijn dankwoord huldigde Luc De Clercq de jarenlange tomeloze inzet van zijn voorganger. Rudi Van Driessche speelde ook jarenlang een prominente rol in de NRKP, hij is ook lid van de medicomut. Van Driessche onderstreepte op zijn beurt dat het van cruciaal belang is om jongere collega's warm te maken voor het syndicalisme. "De benoeming van collega De Clercq is een duidelijk signaal dat we voor verjonging gaan. Met zijn enthousiasme zal hij ongetwijfeld jonge artsen kunnen overtuigen om zich actief in te zetten."