...

Dr. Beaucourt mag zich voortaan 'codinator externe hulpverlening' noemen. Dat betekent dat hij zich, nog meer dan voordien, zal inzetten voor spoedgeneeskunde bij rampen in binnen- en buitenland, voor preventieve hulpverlening bij evenementen en voor crisishulp bij noodsituaties. "Na meer dan 20 jaar als diensthoofd spoedgevallen, wil ik me tijdens de laatste jaren van mijn carrie intensief toeleggen op mijn eerste passie: de spoedgeneeskunde bij rampen in binnen- en buitenland en het bieden van structurele hulp. Ik sta nu 24 uur op 24 klaar om te vertrekken. In Myanmar wil ik hulp blijven bieden aan de lokale bevolking, zowel op medisch vlak als op logistiek vlak", verklaart Beaucourt zijn carriestap.Dr. Beaucourt zal daarnaast studenten geneeskunde begeleiden tijdens hun stage in Myanmar en Pakistan. Hij blijft ook actief als provinciaal rampencodinator. Van Antwerpen naar Gent en terugDr. Koen Monsieurs was tot nu specialist intensieve zorgen en kliniekhoofd van de spoeddienst in het UZ Gent. Het UZA is hem niet volledig vreemd: zijn opleiding en zijn doctoraat volbracht hij aan de universiteit Antwerpen.Dr. Monsieurs zet zich actief in voor het bevorderen van reanimatietechnieken en hij was tot vorig jaar voorzitter van de Belgische Reanimatieraad en secretaris van de Europese Reanimatieraad. "De spoedgeneeskunde, en zeker ook de reanimatie, is een discipline in volle ontwikkeling. Ik beschouw het als een grote eer om de dienst spoedgevallen van het UZA mee op het pad van die ontwikkeling te nemen en ga graag de uitdaging aan", reageert hij.