...

Jaarlijks is de spoeddienst van Sint-Jozef goed voor 23.000 passanten. Meer dan een op de vier patiënten wordt voor opname naar het ziekenhuis doorverwezen. De spoeddienst is dus belangrijk, maar zou al een tijd niet doeltreffend werken. Zo lopen de wachttijden soms uren uit. "We willen dan ook inzetten op een goede werking van de spoeddienst en doorstroming naar de andere diensten", legt hoofdgeneesheer Christel Depestel in Gazet van Antwerpen uit. "Maar er is in België een groot tekort aan spoedartsen. Diegenen die afstuderen, kiezen bovendien vaak voor een grotere stedelijke dienst dan voor een regionale dienst. " Sint-Jozef heeft zelf heel veel moeite gedaan om een bijkomende spoedarts te vinden. Nu zijn er vijf vaste spoedartsen, 's nachts maar één. Dat is te weinig, aangezien de ervaring leert dat er vooral 's nachts heel wat hulpvragen zijn die niet door de huisartsen ingevuld worden. De vacature die nu al twee jaar openstaat, leverde geen valabele spoedarts op. Een extern bureau heeft vorig jaar al de eerste stappen gezet, maar een aantal hardnekkige problemen bleef bestaan. Het is nu aan Luc Beaucourt om de opdracht verder te zetten.