...

De Vlaamse hospitalisatieverzekering mag dan wel in de fase van adviezen zitten, een voorstel van de ziekenfondsen jaagt de geestelijke vader ervan, N-VA-senator Louis Ide, in de bomen. "De ziekenfondsen willen megawinsten incasseren."De Vlaamse hospitalisatieverzekering moet een alternatief zijn voor de steeds duurder wordende hospitalisatieverzekering. Ingeschreven in het Vlaams regeerakkoord is het de bedoeling dat deze verzekering operationeel is vanaf 2014. In dit stadium werd ook aan de ziekenfondsen gevraagd om een advies te formuleren. In de nota van de ziekenfondsen, die dankzij een gunstige wind op het bureau van Louis Ide terechtkwam, staat te lezen hoe de ziekenfondsen de financiering van deze toekomstige verzekering in de praktijk zien. In de eerste plaats zouden alle Vlamingen een premie moeten betalen aan een door hen gekozen verzekeraar en waarvoor de ziekenfondsen op minimaal 35 euro en maximaal 40 euro rekenen per verzekerde. Ten tweede zouden de zorgkassen een kleine solidariteitsbijdrage van minimaal 2,5 euro en maximaal 5 euro bij al hun leden innen. Dat is dan in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Tot slot rekenen de mutualiteiten op een toelage van 23 miljoen van de Vlaamse overheid. "De ziekenfondsen stellen een terugbetaling voor van 12,50 euro per opnamedag, een ridicuul laag bedrag in vergelijking met de dagprijzen en supplementen die veel artsen en ziekenhuizen hanteren", aldus Ide.Louis Ide berekende met de CM-barometer dat deze inkomsten bij een minimale bijdrage (35 euro) de ziekenfondsen 69,1 miljoen euro opbrengen. Bij een maximale bedrage van 40 euro staat de teller op 85,2 miljoen euro. Aan uitgavenzijde zouden de totale uitgaven - ook op basis van de CM-barometer - van de ziekenfondsen bij een minimale bijdrage 31,5 miljoen bedragen en bij een maximale bijdrage afkloppen op 40 miljoen. "Iedereen ziet zo hoe de ziekenfondsen aan zelfbediening doen en megawinsten willen incasseren. Dat is te belachelijk voor woorden."