...

De administratiekosten van de ziekenfondsen worden voor 2014 geraamd op 1,07 miljard euro. De stijging ten opzichte van 2013 bedraagt 2,41%, dus meer dan de inflatie. "Ik begrijp niet waarom de administratiekosten van de ziekenfondsen substantieel toenemen. Ik dacht dat we in een tijd van besparingen leefden", stelt Louis Ide.Naast de klassieke vijf grote ziekenfondsen bestaat er ook nog de 'Kas der geneeskundige verzorging' van de NMBS Holding. "De werkingskosten daarvan stijgen zelfs met 2,5%, hoewel elk aangesloten lid van die kas al 70 euro meer kost dan een gewoon lid van om het even welk ander ziekenfonds."Volgens Louis Ide zou alle ziekenfondsen op hetzelfde niveau brengen, de ziekteverzekering 7 miljoen euro besparen.NMBS HoldingMinister Laurette Onkelinx wijst er op dat er bespaard werd in de ziekteverzekering. Zo ontvangen de verzekeringsinstellingen volgens Onkelinx in 2014 118 miljoen euro minder, dankzij drie jaar van besparingen. Zonder die besparingen zou de stijging van de administratiekosten nog hoger zijn geweest.Op de vraag van Ide om het ziekenfonds van de NMBS Holding af te schaffen, zoals in het verleden gebeurde met het ziekenfonds van de voormalige rijkswacht, antwoordt de minister als volgt: "Aangezien rekening wordt gehouden met de schaalvoordelen, zal een grote verzekeringsinstelling met meer dan 1,9 miljoen leden minder ontvangen per lid dan een kleine verzekeringsinstelling met 50.000 leden of minder. Stellen dat we kunnen besparen door de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding af te schaffen, is dus al te simplistisch.""De minister geeft zelf aan dat een kleine kas veel kost, dus is het een kwestie van efficiëntie om de leden van de NMBS-kas te laten kiezen voor een van de vijf landsbonden. Zo'n operatie zal een besparing opleveren. Die redenering is helemaal niet simplistisch", aldus Ide.