...

Senator en arts Louis Ide staat vierde op de N-VA-lijst voor het Europees parlement. Hij moet op die lijst Johan Van Overtveldt, Helga Stevens en Mark Demesmaeker laten voorgaan. De vierde plaats is een strijdplaats. Als de partij 30% van de stemmen haalt, is hij verkozen.Daarmee verdwijnt Louis Ide uit het federaal parlement. Ide trad in 2002 toe tot de partijraad van de Vlaams nationalisten. In 2007 werd hij voor het eerst verkozen op de Senaatslijst.Tegenover Artsenkrant zegt Ide dat een plaats op de Europese lijst zijn eerste keuze was. "In Europa liggen een heleboel interessante dossiers te wachten, met een directe impact op onze gezondheidszorg. Denk maar aan patiëntenmobiliteit, rookbeleid of de regelgeving over bloed en weefsels.""Maar ook de erkenning van artsen, taalproblemen en de contingentering zijn dossiers die op Europees niveau aan bod komen. We beperken wel het aantal Vlaamse artsen maar vanuit het buitenland stromen artsen toe, vaak zonder garantie op kwaliteit. Europa moet zich meer met de kwaliteit van de geneeskunde-opleidingen bezig houden."Volgens Ide betekent een overstap naar het Europees parlement niet dat hij de Belgische politiek vaarwel zegt. "Vanzelfsprekend ben ik nog niet weg uit het Belgische gezondheidsdebat. Ook vanuit de Senaat, volgens sommigen toch "een dooie boel", ben ik erin geslaagd te wegen op het gezondheidsbeleid."Had hij niet liever de overdracht van federale bevoegdheden naar de deelstaten van nabij gevolgd? "In de Senaat heb ik ook wel bevoegdheden gemist. Maar heeft mij dat ooit tegengehouden? Zo had ik graag deelgenomen aan het debat over CVS in de Kamer, maar als senator kan dat niet. Het heeft me niet belet een resolutie over CVS te schrijven, die mijn partij ook inspireert." N-VA zal ook in de toekomst een beroep blijven doen op zijn expertise bij onderhandelingen, zegt Ide. "Waar het op aan komt, is dat ik een mandaat van de kiezer krijg. Ik ga er in elk geval voor en hoop dat mijn achterban mij steunt."