...

Groot was de verwondering bij N-VA-senatoren dr. Louis Ide en dr. Elke Sleurs wanneer zij hun vraag om de publicatie van een vrije tribune, geweigerd zagen door het Tijdschrift voor Geneeskunde. Het tweetal had enkele bedenkingen bij een artikel van onder meer Patrik Vankrunkelsven over de manier waarop de Orde van Geneesheren hervormd kan worden, maar kreeg geen forum voor die reactie.Op 15 januari van dit jaar publiceerde het Tijdschrift voor Geneeskunde (TvG) een artikel getiteld 'De Orde van Geneesheren op een keerpunt: hervormen of verdwijnen' van Patrik Vankrunkelsven, Kris Merckx, Marc De Meyere en Jean-Jacques Amy onder de rubriek 'Standpunten'. Daarin lichtten de auteurs de Orde van Geneeskunde door in haar huidige constellatie en brachten ze enkele hervormingsvoorstellen aan. Ruim een maand later stuurden N-VA-senatoren Louis Ide en Elke Sleurs op hun beurt een reactie naar het TvG, met inhoudelijk commentaar op het artikel van Vankrunkelsven en co. In eerste instantie liet de redactie van TvG hun weten dat hun commentaar, samen met een wederwoord van Patrik Vankrunkelsven, in het volgende nummer zou verschijnen. Maar wat later kwam ze daarop terug. "Om begrijpelijke redenen publiceren wij geen debatten over maatschappelijke problemen. Het onderwerp lijkt ons wel interessant genoeg om een publiek debat over te voeren, bijvoorbeeld op studentenniveau van de faculteiten van de vier Vlaamse universiteiten", luidde hun verklaring.Peer reviewGevraagd naar die 'begrijpelijke redenen', krabbelde de redactie van TvG terug. "In de rubriek 'Standpunten' is er plaats is voor wat meer controversiële onderwerpen. Het is dus niet helemaal juist dat we 'niet publiceren om geen debatten te openen over maatschappelijke problemen', wel integendeel. Maar de enige vorm waaronder we publiceren is deze van peer reviewed artikels." Omdat het debat ons allemaal aanbelangt, en omdat de waardevolle bijdrage van Louis Ide en Elke Sleurs ook een forum verdient, biedt Artsenkrant u hier de reactie in integrale vorm aan.Brief Louis Ide en Elke Sleurs: 'Is debat nog mogelijk in het Tijdschrift voor Geneeskunde?'