...

Met de registratie van het lotnummer wordt artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 30 september 2020 in de praktijk gebracht. Dat KB gaat over de bereiding en aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen zorginstellingen. Artikel 28 houdt in dat ziekenhuisapotheken een register bijhouden voor elk afgeleverd geneesmiddel en implanteerbaar en invasief medisch hulpmiddel. In concreto dient men dus telkens het lotnummer van elk toegediend product te noteren. Dat is echter onhaalbaar, stellen de ziekenhuisapothekers en de ziekenhuizen. Om de problematiek aan te kaarten stuurden alle Belgische ziekenhuiskoepels en de Belgische Vereniging van ziekenhuisapothekers samen een brief naar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Het FAGG moet immers toezien op de toepassing van het KB. Apothekers en ziekenhuizen vragen het Geneesmiddelenagentschap de verplichting te versoepelen en om te zetten in een stappenplan. Dat kan dan geleidelijk uitgerold worden met een in de tijd beperkte voortgangsrapportage. De koepels vragen hierover te kunnen overleggen met het FAGG.