...

Wij hebben allemaal een reguliere job, dixit Wouter Jetten (40). "Ikzelf ben spoedarts in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht en werk ook voor de Nederlandse marine, "De teamleden en instructeurs van Outdoor Medicine doen dit met andere woorden in hun vrije tijd. En ik hoef u niet te vertellen dat we de afgelopen periode meer dan onze handen vol hebben gehad."Dr. Jetten is goed geplaatst om meer te vertellen over de Stichting Dutch Expedition & Wilderness Medical Society, kortweg Outdoor Medicine: hij richtte in 2011 mee de stichting op. "Wij zijn geen vereniging met leden. Maar vanuit onze persoonlijke interesses en specialisaties willen we wel onze kennis over wildernis- en expeditiegeneeskunde delen en verspreiden. In die zin is een heel belangrijk aspect van onze werking onderwijs en advies verstrekken." Dat laatste aspect komt onder meer tot uiting in adviesverstrekking aan reisorganisaties, ngo's of tout court medische zorgen in extreme omstandigheden, vertelt mijn gesprekspartner. "Maar we geven ook advies bij expedities, soms vanop afstand via de satelliettelefoon. Daarnaast geven we ook lezingen en workshops voor verpleegkundigen en artsen met vragen of interesse inzake Outdoor Medicine. En steeds meer (Nederlandse) huisartsen blijken ons te vinden", klinkt het. Het is een feit dat mensen steeds ouder worden en avontuurlijk(er) gaan reizen, stelt de spoedarts. "Maar dat betekent niet dat je er van kan uitgaan dat er overal medische zorg voorhanden is of zal zijn, dat is niet zo! Bovendien: als wij de vraag krijgen van een huisarts wiens of wier patiënt bijvoorbeeld net zijn of haar laatste chemotherapie achter de rug heeft en dan graag zijn of haar 'normale leven' wil hervatten en op een trip naar Afrika wil inschrijven, tja, dan proberen wij een eerlijk antwoord te geven. Het is heel begrijpelijk dat die patiënt met zijn normale leven wil aanknopen, maar in zo'n geval lijkt het ons niet verstandig om dan de jungle in te trekken." Dit gezegd zijnde: dat Outdoor Medicine een grotere bekendheid krijgt en er dus ook meer vragen binnenkomen, betekent voor de organisatie uiteraard ook meer werk. "Dat betekent dat we op bepaald moment niet meer pro deo adviezen zullen kunnen verstrekken. Vooralsnog zijn we nog niet op dat punt aangekomen, maar ik acht het in de toekomst best mogelijk", luidt het. Kennis verspreiden over outdoor medicine, weze het in een alpiene omgeving, jungle of expedities, doet de Stichting ook via cursussen. Vanaf eind september organiseren ze opnieuw cursussen. "We hebben de voorbije twee jaar niet zoveel gedaan. We hadden allemaal meer dan onze handen vol met onze reguliere jobs. Maar het is beslist fijn en een opluchting dat er ook weer meer tijd komt om te reizen en voor onze hobby's", stelt Wouter Jetten.Zo kan je onder meer inschrijven voor een tweedaagse 'wilderness medicine', een driedaagse (vervolmakings)cursus 'student outdoor medicine' en een 'wilderness first aid mountain'-pakket. Volgend voorjaar staan twee langere cursussen geagendeerd. Tijdens een 12-daagse trip naar Ruwenzori in Oeganda komen alle medische aspecten aan bod om je goed voor te bereiden op een expeditie alsook acute zorgen tijdens zo'n expeditie. En men trekt tevens voor een week naar Suriname. Daar ligt de focus op geneeskunst en zorg in een jungleomgeving, onder meer wat te doen bij besmettelijke ziekten, hyperthermie en zo meer. Wouter Jetten: "Met de cursus Wilderness First Aid Mountain richten we ons ook op alpinisten en de actieve bergsporter. De cursus voor studenten richt zich zowel op paramedici als geneeskundestudenten. Het hele cursusaanbod is sowieso interessant voor beide professies, artsen én paramedici. Maar we merken dat uiteindelijk 95% van onze cursisten artsen zijn. Voor wie interesse heeft: snel inschrijven is de boodschap, want we sluiten de inschrijvingen steevast af met wachtlijsten!" Het cursusaanbod vindt ook in België weerklank, geeft hij nog mee. "We verwelkomen meestal een aantal Belgische cursisten. Twee van onze instructeurs komen uit Vlaanderen." Het gaat om dr. Bart Hendriks, intensivist bij ZNA, en anesthesist Bob Ickx (AZ Klina). "En chirurg Benoit Massereel (Sint-Trudo) heeft ook meermaals cursus bij ons gevolgd. Hij is altijd heel enthousiast," dixit dokter Jetten nog.