...

Dat meldt de 'medische werkgroep Hoboken' in een persbericht. Deze werkgroep verstrekt advies in verband met de gezondheidssituatie in de wijk Moretusburg-Hertogvelden. Heel wat organisaties -onder meer UAntwerpen, stad Antwerpen, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Umicore, huisartsen van Hoboken en het lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen- maken er deel van uit.De loodblootstelling dicht bij de fabriek van Umicore is een oeroud gezondheidsprobleem. Al sinds 1978 worden de waarden bij de inwoners van de wijk opgevolgd via bloedonderzoeken. In maart-april van dit jaar werd bij 261 kinderen tussen 1 en 12 jaar een nieuwe meetcampagne uitgevoerd. Vooral de hoge deelnamegraad valt op, bijna 65% van alle kinderen in de wijk lieten bloed trekken, het hoogste percentage sinds jaren. De onderzoekers -van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne- verklaren dat doordat deelnemers zowel via de school als via een persoonlijke uitnodiging werden gerekruteerd. En door de minder goede resultaten in het voorjaar 2020 is de ongerustheid in de wijk ook weer toegenomen. Dat is allicht evenzeer een verklarende factor.De gemiddelde loodwaarde bedroeg dit voorjaar 3,42 µ/dl, een daling ten opzichte van het najaar 2020 (4,12 µ/dl) maar nog steeds hoger dan bij kinderen buiten de wijk. Ze ligt ook nog boven de laagste waarde die ooit in de wijk werd opgetekend, namelijk 2,89 µ/dl gemiddeld.Niet verrassend is dat de hoogste waarden werden gevonden bij kinderen in de zone het dichtste bij de fabriek. Vier kinderen op tien hebben daar een loodwaarde boven 5 µ/dl, globaal zijn er dat twee op tien. Redenen genoeg dus om de kinderen in deze wijken continue te blijven opvolgen.