...

Na analyse van bloedstalen afgenomen bij 35 moeder-kindkoppels uit de staat Michigan, waarschuwen de onderzoekers voor het risico op contaminatie van het ongeboren kind via de placenta, omdat de overdracht van een kleine hoeveelheid lood de foetale ontwikkeling en het verloop van de zwangerschap kan verstoren. Hun studie bevestigt de gevaren voor het kind die eerder al waren aangetoond, namelijk het risico op malformatie van de foetale hersenen, botten en organen, en op abortus, prematuriteit en ontwikkelings- en gedragsstoornissen in de kindertijd. Belangrijker echter, en dat is een nieuw gegeven, is dat saturnisme volgens de auteurs mogelijk ook op de nakomelingen kan worden overgedragen. Lood, dat in heel Europa wordt beschouwd als toxisch voor de menselijke voortplanting, zou niet alleen de cellen van de kinderen kunnen aantasten, maar in mindere mate ook die van de kleinkinderen. Die overdracht over twee generaties zou epigenetisch gebeuren. Dat betekent dat de wijzigingen in het genetische patrimonium niet aan de genen zelf gebonden zijn, maar aan de context en de omgeving, en in dit geval aan de blootstelling aan lood. http://www.nature.com/articles/srep14466