...

Tot nog toe werd longkanker ingedeeld in vier groepen: spinocellulaire kanker, adenocarcinoom, grootcellig carcinoom en kleincellig carcinoom. Die classificatie bepaalt de behandeling en de prognose. Het is nu evenwel bewezen dat er nog verschillende subgroepen zijn. Bij analyse van het genetische profiel van die tumoren met karakterisering van het genoom van de cellen hebben de Duitse wetenschappers kunnen aantonen dat er verschillende subgroepen bestaan. Die ontdekking geeft een beter inzicht in de samenstelling van de tumor en kan resulteren in een beter gerichte behandeling, wat de overleving van de patiënten zou moeten verbeteren. Volgens de auteurs van de studie was de respons op de behandeling het best bij de patiënten die een behandeling hadden gekregen gebaseerd op het genoom van de tumor. Door een genetische test uit te voeren bij alle patiënten met longkanker kunnen dus levens gered worden. Dergelijke resultaten kunnen een geneeskunde op maat bevorderen. (referentie: Science Translational Medicine, 30 oktober 2013, DOI: 10.1126/scitranslmed.3006802)