...

De afdeling is de eerste in zijn soort in ons land. Tot nu toe ontbrak er aangepaste opvang voor langdurig geïnterneerden. België is meermaals veroordeeld omdat die mensen in gevangenissen verblijven zonder de gepaste zorg of begeleiding. De nieuwe afdeling is het resultaat van samenwerking tussen de minister van Volksgezondheid en die van Justitie.Hoewel het een gesloten en beveiligde afdeling is, is het toch ook de bedoeling om de buitenwereld binnen de muren van de afdeling binnen te halen op verschillende manieren. "Zo worden onze bewoners niet van de wereld afgesloten", zegt therapeutisch coördinator Steven Degrauwe.