...

De overheid gaat de lokale kwaliteitsgroepen voortaan zelf financieren. Daar komt wel wat extra administratie bij kijken.De in totaal zowat 1.700 lokale kwaliteitsgroepen in ons land werden tot nog toe in de praktijk gefinancierd door de farmaceutische industrie. De conventie verbiedt dat voortaan echter. De ministerraad heeft daarom beslist om voor elke Lok-vergadering 200 euro vrij te maken, en dat hoogstens vier keer per jaar.Voorwaarde is wel dat de Lok's geen enkele financiering meer ontvangen van de farma-industrie of van een andere sponsor. De Lok moet daarnaast ten minste vier keer per jaar worden georganiseerd en telt minstens drie deelnemers.De Lok-verantwoordelijken dienen de data, de onderwerpen van de bijeenkomsten en het rekeningnummer van de groep mee te delen aan het Riziv via een speciale webtoepassing.Het betreffende KB moet nog in het Staatsblad verschijnen.