...

De feedback bestaat uit Excel-bestanden - voor elk specialisme één. De rekenbladen bevatten een synthese van de individuele feedback die de artsen vorige zomer al van de Profielencommissie kregen (gegevens uit 2011). Het gaat uiteraard om anonieme statistieken, de LOK-groepen staan vermeld met hun kennummer.Vast stramienDe statistische gegevens volgen voor ieder specialisme eenzelfde stramien. Voor iedere LOK-groep wordt het aantal artsen, het aantal 'toegewezen' patiënten per arts, het aantal ambulante contacten per patiënt, het gemiddeld aantal geneesmiddelenvoorschriften per patiënt, de gemiddelde medicatieuitgaven per patiënt en het percentage goedkope geneesmiddelen opgegeven.Ieder specialisme krijgt ook feedback over de voorschriften voor protonpompinhibitoren, statines en systemische antibiotica (met het aandeel van chinolonen en cefalosporines) - of het nu om cardiologen, urologen of oftalmologen gaat.PercentielenAls er voldoende LOK-groepen zijn - dat is meer dan tien voor het hele land - worden ook nationale percentielwaarden opgegeven (P5, P25, P50, P75 en P95). Daarmee kunnen de LOK-groepen zich beter situeren ten opzichte van de collega's.Zijn er meer dan 20 LOK-groepen, dan worden ook voor ieder gewest dat meer dan vijf LOK-groepen telt afzonderlijke percentielwaarden opgegeven (alleen P25, P50 en P75). Alleen LOK-groepen die minstens vijf leden hebben die individuele feedback kregen, tellen mee.De specialismen waarvoor LOK-groepen feedback kregen, zijn acute geneeskunde (10 LOK-groepen/2 Vlaamse*), cardiologie (46/25), dermatologie (36/20), fysische geneeskunde (19/20), gastro-enterologie(31/15), geriatrie (2/1), gynaecologie (60/30), neurochirurgie (7/5), neurologie (30/17), oftalmologie (47/28), KNO (33//18), orthopedie (39/24), pediatrie (63/30), pneumologie (24/14), psychiatrie (86/44), reumatologie (13/6), stomatologie (8/6) en urologie (20/11).Voor inwendige geneeskunde en voor heelkunde bekijkt de Profielencommissie Geneesheren-specialisten nog welke feedback interessant kan zijn. Deze specialismen zijn immers erg heterogeen samengesteld. De LOK-groepen van huisartsen kregen eerder dit jaar al een gelijkaardige feedback (zie AK2345).In totaal werden de gegevens van circa 10.000 artsen in deze feedback verwerkt.* Vlaamse LOK-groepen zonder het Brusselse gewest. Als minder dan 5 van de leden een individuele feedback kregen, is de LOK-groep hier niet inbegrepen.