...

De Lok-groepen krijgen de eerste helft van dit jaar het geld voor hun activiteiten in 2011 en 2012. Dat is: als ze niet gesponsord zijn en hun activiteiten correct hebben gemeld.Lok-groepen kunnen 200 euro subsidie krijgen voor een Lok-activiteit. Ze moeten daarvoor minstens vier activiteiten in het jaar organiseren, waarop telkens minstens drie leden aanwezig zijn. Om aanspraak te maken op dit geld, mogen de Lok-groepen geen andere financiering krijgen uit sponsoring, bijvoorbeeld van de farmaceutische industrie.Maximaal vier activiteiten per jaar worden betoelaagd- en maximaal één per maand. Een voorwaarde is ook dat de Lok-verantwoordelijke tijdig de gegevens over de activiteit heeft doorgegeven aan het Riziv: dat is ten laatste op het eind van de maand die volgt op de maand waarin de activiteit plaatsvond. De verantwoordelijke moet de datum van de activiteit doorgeven, het onderwerp dat behandeld werd, en de leden die present waren. Dat moet gebeuren via de webapplicatie van het Riziv.FiscusOp een andere website kunnen de Lok-verantwoordelijken nu het rekeningnummer doorgeven, waarop het geld kan overgeschreven worden. Voor de fiscus moet ook aangegeven worden wie het geld uiteindelijk ontvangt.Volgens een KB dat in het Staatsblad van 27 december jl. verscheen, wordt het geld voor 2011 overgemaakt in de eerste helft van 2013. Normaal moet dat gebeuren voor 31 maart van het jaar dat volgt op het 'referentiejaar'. Voor 2012 zou het geld dus ook overgemaakt zijn voor eind maart.Meer details, en een koppeling naar de websites waar u de gegevens kunt invoeren, vindt u hier.