...

Dat is een dubbel misverstand, volgens de voorzitter van Domus Medica, dokter Roel Van Giel. Het klopt dat een 'virtuele LOK' nu nog geen punten oplevert voor de accreditering. Maar volgens dokter Van Giel kan intervisie tussen (huis)artsen in deze periode juist zeer nuttig zijn. "Als huisartsen door middel van een videosessie een LOK willen organiseren moeten ze dat nu vooral doen." Dergelijke LOK-groepen nu laten meetellen voor de accreditering bleek evenwel moeilijk te verwezenlijken. "Daar moet je dan een legaal kader voor creëren en dat bleek op korte tijd onhaalbaar. Daarom heeft het Riziv ervoor gekozen om, wanneer artsen door de lockdown niet voldoende punten kunnen verwerven voor hun accreditering, dat door de vingers te zien." Nog twee LOK-groepen bijwonen tijdens de lockdown-periode zou sowieso niet realistisch geweest zijn. Maar wanneer artsen die nu hun accrediteringsdossier moeten indienen, enkele punten tekort komen doordat ze bijvoorbeeld maar één LOK-vergadering hebben bijgewoond, zal het dossier toch goedgekeurd worden. Dat artsen geen virtuele LOK-groep kunnen organiseren klopt dus niet. Dat ze hun accreditering verliezen wanneer ze punten tekort komen omdat ze nu geen virtuele LOK-groep kunnen organiseren, klopt ook niet. Het huidige accrediteringssysteem met kredietpunten die je moet aantonen, is volgens dokter Van Giel overigens achterhaald. De hervorming van de accreditering stond op de agenda van het Riziv, en van zodra de crisisperiode achter de rug is moet die discussie dringend worden gevoerd, vindt hij. Als er dan ervaring is opgebouwd met virtuele LOK-sessie, kan die gebruikt worden om dat systeem toch reglementair te laten erkennen.