...

Moet het succes van zorgtrajecten in Vlaanderen worden afgewogen aan het aantal afgesloten contracten? Wat opvalt, is een nieuwe dynamiek: zorgtrajecthuizen annex wachposten, medische huizen, eerstelijnshuizen - ze rijzen als paddestoelen uit de grond.De Kringvergadering van Domus Medica richtte vorige zaterdag de spot op enkele regio's, en zag een opvallende synergie tussen de kringen, Lokale Multidisciplinaire Netwerken en wachtposten. Van west tot oost Bij de start van de zorgtrajecten gingen vrijwel alle Vlaamse huisartsenkringen in op het aanbod om Lokale Multidisciplinaire Netwerken op te richten en 'zorgtrajectpromotoren' aan te werven. Kringen experimenteren blijkbaar graag en tasten de nieuwe mogelijkheden af.In Centraal West-Vlaanderen is er een complexe relatie ontstaan tussen één LMN, vijf huisartsenkringen en drie SEL's. Dat maakt een 'logobeleid' nodig: op elke brief prijkt het logo van de LMN en dat van de betrokken kring.Maar het gaat om meer dan resultaten op papier. De LMN kanaliseert de communicatie, bijvoorbeeld tussen de ziekenhuizen in de regio en de verschillende kringen. Dat kwam van pas: er werd met alle ziekenhuizen een uniform zorgpad COPD afgesproken. De LMN werd ook het relais tussen twee projecten Psy107 (ambulante psychiatrische teams) en de vijf kringen.In Genk lagen de zaken eenvoudiger: één LMN (Apollo), één kring (Prometheus) en zelfs één regionaal ziekenhuis (ZOL). De zorgtrajectpromotor faciliteerde de multidisciplinaire samenwerking, met de huisarts als spilfiguur.Maar dat smaakte naar meer. De kring zocht steun bij de stad Genk en bij de Vlaamse overheid. De zorgtrajectpromotor werd kringcoördinator - volgend jaar gaat het Eerstelijnshuis van start.De LMN Schelde-Rupel trok in bij de wachtpost N16 in Puurs. De diëtiste en educatoren die actief zijn in het Zorgtrajectenhuis, verlagen de drempel tot de wachtpost, en dat werkt ook andersom. Eén locatie, één nummer, teamvorming en continuïteit zijn de voordelen.In het Medisch Huis in Halle zitten de kringcoördinator en de LMN samen met de Sel van de regio. Dat werkt informeel overleg in de hand. Het Medisch huis stelt 2,5 FTE personeel tewerk. In het huis kan men ook terecht bij 2 podologen, 2 diëtisten en 5 psychologen. Volgend jaar start de huisartsenkring op dezelfde locatie een wachtpost en een dienstencentrum voor huisartsen.Pop3 Het Eerstelijnshuis in Genk wordt gekoppeld aan de oprichting van een huisartsenwachtpost, wat de subsidiebasis verbreedt. Een gebouw zoeken, personeel aanwerven: je moet het doen voor de LMN, maar ook voor de wachtpost.Dr. Ralph Pacqueu, voorzitter van het Kringloket Domus Medica, ziet daarin zijn droom bevestigd. De LMN's zijn de aanzet voor de uitbouw van de 'derde pijler' van de kringwerking. Die derde pijler doopt hij POP3. POP staat dan voor praktijkondersteunende pijler, maar meteen ook voor publiekondersteunde pijler: ondersteuning van de individuele huisartsenpraktijken maakt concrete projecten mogelijk die ook de plaatselijke volksgezondheid ondersteunen.Wel moeten basisvoorwaarden vervuld zijn: huisartsenkringen moeten een professioneel management uitbouwen; ze moeten administratieve krachten krijgen; de huisartsen moeten zich engageren; kringen moeten groter worden en/of samenwerken; en de overheid moet over de brug komen met geld.