UZ Leuven campus Gasthuisberg, breidt de volgende jaren fors uit. Een van de verwezenlijkingen heeft effect op het hele ziekenhuis: de centralisatie van alle logistieke functies in één gebouw, onder één dak. Het gebouw staat strategisch als de punt op een driehoek, dicht bij uitvalswegen zoals de E314. Gunter Gonnissen neemt ons mee voor een virtuele toer doorheen het gebouw.

Het nieuwe gebouw wordt modulair opgebouwd. Het bestaat uit drie grote blokken. In een eerste deel vinden we de keuken, de post- en scandienst en de goederenafhandeling. In een tweede deel is de afvalverwerking voorzien en een grote parking. Het derde deel is voor de apotheek bestemd.

Een mens zou denken dat een logistiek centrum het beste in het midden van een gebouwencomplex van de omvang van UZ Leuven zou gesitueerd zijn. Gunter Gonnissen spreekt dat ostentatief tegen. "Sommige diensten beginnen erg vroeg in de ochtend. Patiënten werden in het verleden gewekt door gerammel van borden in de keuken. Ook voor de aanvoer is het veel beter dat het niet centraal is. Vrachtwagens zullen, zonder te storen, laden en lossen aan een van de vijf dockingstations in het nieuwe logistieke centrum. Door te centraliseren kunnen we ook een doeltreffend track-andtrace-systeem uitwerken voor alle karren en goederen die binnen- en buitengaan."

Het project is ambitieus, niet in het minste omdat er verder is gekeken dan alleen UZ Leuven. "Er is voor gekozen om de logistieke diensten van zowel UZ Leuven als van KU Leuven, zoals alles wat de universiteitscampus Gasthuisberg betreft, onder te brengen. "Dat zorgt voor een schaalvergroting, maar het maakt het wel gemakkelijker om het allemaal afgehandeld te krijgen."

Bijna is alles opgelost, zelfs de 250 afvalkarren die dagelijks moeten worden leeggemaakt en waarvoor in het nieuwe centrum een kipinstallatie wordt voorzien. "Maar we moeten onze mensen toch nog wat beter gaan trainen op sorteren", zegt Gunter Gonnissen lachend. "Thuis lukt dat kennelijk, maar hier blijft het een aandachtspunt."

Begin 2017 starten de eerste werken. Tegen 2019 moet het hele platform operationeel zijn.

UZ Leuven campus Gasthuisberg, breidt de volgende jaren fors uit. Een van de verwezenlijkingen heeft effect op het hele ziekenhuis: de centralisatie van alle logistieke functies in één gebouw, onder één dak. Het gebouw staat strategisch als de punt op een driehoek, dicht bij uitvalswegen zoals de E314. Gunter Gonnissen neemt ons mee voor een virtuele toer doorheen het gebouw. Het nieuwe gebouw wordt modulair opgebouwd. Het bestaat uit drie grote blokken. In een eerste deel vinden we de keuken, de post- en scandienst en de goederenafhandeling. In een tweede deel is de afvalverwerking voorzien en een grote parking. Het derde deel is voor de apotheek bestemd.Een mens zou denken dat een logistiek centrum het beste in het midden van een gebouwencomplex van de omvang van UZ Leuven zou gesitueerd zijn. Gunter Gonnissen spreekt dat ostentatief tegen. "Sommige diensten beginnen erg vroeg in de ochtend. Patiënten werden in het verleden gewekt door gerammel van borden in de keuken. Ook voor de aanvoer is het veel beter dat het niet centraal is. Vrachtwagens zullen, zonder te storen, laden en lossen aan een van de vijf dockingstations in het nieuwe logistieke centrum. Door te centraliseren kunnen we ook een doeltreffend track-andtrace-systeem uitwerken voor alle karren en goederen die binnen- en buitengaan."Het project is ambitieus, niet in het minste omdat er verder is gekeken dan alleen UZ Leuven. "Er is voor gekozen om de logistieke diensten van zowel UZ Leuven als van KU Leuven, zoals alles wat de universiteitscampus Gasthuisberg betreft, onder te brengen. "Dat zorgt voor een schaalvergroting, maar het maakt het wel gemakkelijker om het allemaal afgehandeld te krijgen."Bijna is alles opgelost, zelfs de 250 afvalkarren die dagelijks moeten worden leeggemaakt en waarvoor in het nieuwe centrum een kipinstallatie wordt voorzien. "Maar we moeten onze mensen toch nog wat beter gaan trainen op sorteren", zegt Gunter Gonnissen lachend. "Thuis lukt dat kennelijk, maar hier blijft het een aandachtspunt."Begin 2017 starten de eerste werken. Tegen 2019 moet het hele platform operationeel zijn.