...

Dat is de conclusie van een nieuwe Amerikaanse studie, waarin ook omgekeerd is aangetoond dat minder fijn stof in de lucht gepaard gaat met een langzamere toename van de dikte van de vaatwand. De studie werd uitgevoerd bij 5.362 mensen van 45-84 jaar in zes grootsteden in de Verenigde Staten. (referentie : Adar SD et al. PLoS Med. 2013 ;10:e1001430)