...

Volgens die meta-analyse gaat kaalhoofdigheid op de kruin gepaard met een hoger risico op coronairlijden en frontale kaalhoofdigheid niet. De auteurs voegen er evenwel aan toe dat dat onderwerp verder moet worden onderzocht. (referentie: Yamada T et al. BMJ Open. 2013;3:e002537)