...

De auteurs wijzen erop dat 40% van de kinderen in de wereld slachtoffer zijn van passief roken. Zij schatten dat milieuomgevingen met tabaksrook de meest passieve en meest vermijdbare bron van ziekte en handicap vormen. (referentie: Pagani LS et Fitzpatrick C. J Epidemiol Community Health. 2013;doi:10.1136/jech-2012-202191)