...

Het team van prof. Willem Ombelet van de Universiteit Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg werkte samen met prof. Jonathan Van Blerkom van de University of Colorado om een vereenvoudigde techniek van in-vitrofertilisatie uit te testen.Prospectieve studieBij de vereenvoudigde methode wordt de huidige IVF-procedure met dure CO2-incubatoren, gecontroleerde gastoevoer en luchtzuiveringssystemen nagebootst in een systeem met twee glazen buisjes. In het eerste buisje zorgt een reactie tussen citroenzuur en natriumbicarbonaat voor de productie van CO2, die de kweekbodem in het tweede buisje in evenwicht brengt. De eicellen en het sperma worden in de kweekbodem geïnjecteerd zonder de luchtomgeving te verstoren.De resultaten van een prospectieve studie met deze nieuwe IVF-methode die in het ZOL werd opgezet, werden door dr. Elke Klerkx van het Genkse ziekenhuis gepresenteerd op het ESHRE-congres* in Londen. Een lagere eicelstimulatie drukt verder de kosten en brengt de prijs van één cyclus onder de 200 euro. Maar de uitkomst blijft vergelijkbaar met die van de gangbare methode. Al 12 baby's die met deze techniek werden verwekt, kwamen intussen gezond ter wereld.OntwikkelingslandenDe ontwikkeling van de 'low cost IVF' is een onderdeel van The Walking Egg project . Dat project wil de behandeling van onvruchtbaarheid toegankelijk maken voor kinderloze koppels in ontwikkelingslanden. De WGO schat dat het hier gaat om 200 miljoen koppels bij wie dit gezondheidsprobleem thans grotendeels over het hoofd wordt gezien. De sociale gevolgen van kinderloosheid zijn ook veel groter in deze landen. Ze worden versterkt door de stigmatisering en wegen het meest op de vrouwen.Dr. Elke Klerkx kondigde op het ESHRE-congres ook aan dat ze met haar team in het ZOL tegen november dit jaar een low-cost-IVF-laboratorium wil opzetten, dat als model kan dienen voor soortgelijke centra in ontwikkelingslanden. In het Limburgse laboratorium zou dan ook personeel uit deze landen getraind kunnen worden.