...

Van Canneyt maakte er een onder meer onderscheid tussen drie klassen van pathologie, met een sterrensysteem. Drie sterren is zware pathologie waarover geen twijfel bestaat: dit is urgent en vereist een dringende specialistische interventie. E ster betekent: er is geen gevaar. "Er is wel altijd een vriendelijke assistente heelkunde die met plezier enkele hechtingen plaatst", stelde Van Canneyt. Veruit de grootste klasse is die met twee sterren. Hier is het niet meteen duidelijk of het om een tamelijk banale klacht gaat, dan wel of er toch potentieel gevaar dreigt.Warm water"Het klinkt een beetje als het uitvinden van het warm water", reageren de Limburgse huisartsen. "Het is n van de belangrijkste taken van huisartsen om bij elke gepresenteerde klacht uit te maken of het nu plus of niet pluis, dringend of niet-dringend is en wij menen dat wij daar een uitgebreide expertise in hebben opgebouwd. Dit is zeker geen kundigheid die enkel op een spoedgevallendienst te vinden is."Patiten zijn trouw aan hun ziekenhuis, stelde Johan Van Canneyt. Spoedartsen hebben via het elektronische patitendossier vlot toegang tot de noodzakelijke medische gegevens. Bedoelt Van Canneyt dat hij de huisartsen hiervoor niet nodig heeft? Het LHP vindt dat de spoedarts beter het belang van samenwerking zou onderstrepen.Ambulance We hebben wel allemaal eens een onveilig gevoel, stelt het LHP nog: "Maar om dan maar onmiddellijk voor elk huisbezoek een team op weg te sturen om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, lijkt ons meer dan n brug te ver. Men zal elk weekend een deel van de rusthuizen en instellingen voor gehandicapten moeten evacueren, en elke brave burger die iets te fel aan diarree lijdt om in een wachtzaal te zitten, ook moeten transporteren."Zo streven we af op Amerikaanse toestanden, besluiten de artsen. Dat een spoedarts van een dergelijk groot ziekenhuis deze stellingen verkondigt, vinden ze zorgwekkend. Een betere kennis van de eerste lijn zou zeker een aantal misverstanden voorkomen, want "... hij weet niet waarover hij spreekt!" De brief werd opgesteld door het LHP namens 17 huisartsenkringen, en werd verstuurd naar de directie van het ZOL. Hij verschijnt ook in de Artsenkrant van volgende week vrijdag.