...

De Vlaamse overheid vult de lijst aan met zes aandoeningen - 'nieuw' zijn ze niet bepaald te noemen. Alleen de infectie met het zikavirus kwam pas tamelijk recent in het nieuws. Over die aandoening werd ook al eerder een omzendbrief rondgestuurd. Zika moet gemeld worden als het vermoeden bestaat dat de aandoening op Europese bodem werd opgelopen.De aandoeningen die vanaf nieuwjaar ook moeten gemeld worden zijn:De volledige lijst omvat nu 41 items, plus het item "elk vermoeden van een ernstige infectie die een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft".Op de website van het Agentschap vindt u informatie over de wijze waarop u een aandoening moet melden, en ook de regelgeving met de oude en nieuwe lijst van de te melden infectieziekten.