...

De onderzoekers uit Cincinnati (Ohio) rekruteerden 53 kinderen tussen 5 en 18 jaar die voor de leeftijd van vier jaar een zware chirurgische ingreep hadden ondergaan onder algemene anesthesie, en 53 andere kinderen met hetzelfde profiel die geen anesthesie hadden gekregen. Geen van de kinderen had antecedenten van een neurologische of psychische aandoening of van een traumatisch hersenletsel. Er werd een MRI-scan uitgevoerd om de hersenstructuren van de kinderen te analyseren. Daarnaast moesten de kinderen meerdere tests afleggen om hun intelligentiequotiënt (IQ) en hun taalontwikkeling te beoordelen. De anesthesisten stelden vast dat de kinderen die anesthesie hadden ondergaan, statistisch significant lager scoorden op het vlak van auditief begrip en IQ. Voor het IQ kwam het verschil overeen met een verlies van 5 tot 6 punten. Dr. Loepke maant aan tot voorzichtigheid bij de interpretatie van die resultaten en benadrukt dat het oorzakelijk verband niet helemaal bewezen is. De achterstand kan immers te wijten zijn aan de aandoening waarvoor de ingreep gebeurde, of aan moeilijker leeromstandigheden als gevolg van de ziekte.