...

Gaan de nieuwe, versoepelde richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad in de richting van wat u hoopte toen u toetrad tot Celeval?Ik zou de maatregelen van 23 september eerder benoemen als een eerste stap richting verbetering. Bijvoorbeeld geen mondmaskers in open lucht (tenzij uitzonderlijk bij zeer grote drukte); het duidelijker vastleggen hoeveel nauwe contacten elke persoon kan hebben; de vermindering van de quarantaineduur,... Achter die maatregelen zit wetenschappelijke evidence.Als gezondheidseconoom én met een diploma gezondheidswetenschappen op zak, hebt u de nodige expertise aangaande de huidige sanitaire crisis, die ook een zware economische impact heeft. U beschikt over 'dark numbers' die volgens u bewijzen dat we niet dezelfde situatie meemaken dan in april. Legt u dat even uit?In de eerste fase van de pandemie mocht men het aantal bekende gevallen gerust vermenigvuldigen met ongeveer een factor 30 om het werkelijk aantal gevallen te kennen - de 'dark numbers' zijn het verschil tussen het werkelijke aantal gevallen en het bekende aantal gevallen. Nu is dat inderdaad helemaal anders omdat er veel meer getest wordt. Het volstaat om naar de hospitalisaties te kijken om vast te stellen dat we nu geen tweede golf kennen maar wel al de tweede opflakkering na de eerste golf. Maar we moeten wel waakzaam blijven voor een eventuele echte tweede golf.De lockdown heeft ons 50 miljard euro gekost, dat is twee maal het budget van het Riziv. Denkt u dan dat de remedie erger was dan de kwaal, met name dat we nog meer overlijdens zullen optekenen wegens de economische crisis die ons te wachten staat?De lockdown was onvermijdelijk. Maar hij heeft inderdaad ook grote schade teweeggebracht waarvan veel nog zal bekend geraken in de toekomst. Het is wel duidelijk nu dat we een tweede lockdown moeten vermijden. Maar ook de huidige maatregelen zorgen nog steeds voor maatschappelijk schade. Door gebalanceerde maatregelen, goede informatie omtrent de circulatie van het virus, een cultuur van waakzaamheid, duidelijke en motiverende informatie en evenwichtige effectieve maatregelen kunnen we volgens mij de komende weken en maanden 'leven met het virus'.Denkt u dat de Belgische staatsstructuur en het gebrek aan samenhang de belangrijkste reden zijn waarom ons land het zo slecht doet in de internationale vergelijkingen? En hoe kunnen we dat dan verhelpen? Met homogene bevoegdsheidspakketten op federaal dan wel op regionaal niveau?Ik durf daar geen ja of nee op te antwoorden. Ons grote aantal sterftes moeten we eerst nog herbekijken om de overlijdens beter al dan niet te kunnen toewijzen aan covid-19. Verder kan men landen ook moeilijk vergelijken inzake aantal overlijdens omdat factoren zoals bevolkingsdichtheid, pollutie,... wellicht een rol spelen. Een ding staat wel vast, met name dat onze huidige structuur heeft gezorgd en nog steeds zorgt voor vertragingen en efficiënties. Het uitwerken van een andere structuur kan volgens mij wel pas gebeuren wanneer men eerst akkoord is over doelstellingen en basisprincipes voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.Moet China op de een of andere manier goedmaken wat het heeft veroorzaakt?Neen.