...

Dat alles blijkt uit de tussentijdse resultaten van een nieuwe studie uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Stichting Kankerregister. Deze studie slaat op de jaren 2000-2014 en sluit aan bij een eerder onderzoek uit 2012 dat de periode 2000-2008 omvatte.Opdrachtgever voor de eerste studie was toenmalige minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx. De aanleiding was een ongeval waarbij radioactief gas vrijkwam. Het WIV kreeg de opdracht een situatieschets te maken van de incidentie van gevallen van schildklierkanker en van acute leukemie bij kinderen in de omgeving van kerncentrales en nucleaire sites. In 2016 volgde dan de opdracht van huidig minister van volksgezondheid Maggie De Block om de incidentie van nieuwe gevallen van schildklierkanker opnieuw te onderzoeken over een langere periode (2000-2014).Deze nieuwe studie bevestigt de eerdere resultaten. De incidentie van nieuwe gevallen van schildklierkanker binnen een straal van 20 kilometer rond de kerncentrales van Doel en Tihange ligt niet hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Rond de nucleaire sites van Fleurus en Mol-Dessel ligt dit opnieuw wel lichtjes hoger dan de Vlaamse, Waalse en Brusselse gemiddelden. Het gevoerde onderzoek situeert zich op het niveau van de gemeenten. Het WIV zet nu zijn onderzoek verder en analyseert de komende maanden de gevallen van schildklierkanker en van acute leukemie bij kinderen op het niveau van de statistische sectoren -zijnde kleinere geografische onderverdelingen binnen de gemeenten. De resultaten worden tegen midden 2018 verwacht en laten toe deze tussentijdse observaties te verfijnen.