...

Opgroeien maakte pas de vaccinatiecijfers bij jonge kinderen voor de eerste helft van 2022 bekend. Het zijn voorlopige cijfers want ze zullen nog worden aangevuld. Het Agentschap werkte ook de cijfers voor 2021 en 2020 nog bij.Meer dan 90%Het bereik van het vaccinatieprogramma blijft ook in 2022 nog heel hoog, benadrukt Opgroeien. 92,9% van de kinderen geboren in het eerste semester van 2022 kregen een eerste dosis van het hexavalent vaccin (IPV-DTPa-Hib-HBV) - dat is volgens het vaccinatieschema op de leeftijd van 8 weken.In 2021 lagen voor de verschillende doses die de kinderen het eerste jaar krijgen toegediend de cijfers over het algemeen boven de 90%. De uitzondering is de vaccinatie tegen het rotavirus waar het bereik rond de 80% zweeft - maar dat is in tegenstelling tot de andere vaccinaties (nog) niet gratis.MBR - polioVan de kinderen geboren in 2020 kreeg minstens 92,9% in het tweede levensjaar het MBR-vaccin toegediend.Voor polio - waartegen vaccinatie wettelijke verplicht is - werd 94% van de kinderen geboren in 2019 gevaccineerd en 92,9% van de kinderen geboren in 2020. Om als tegen polio gevaccineerd beschouwd te worden, moeten kinderen voortaan wel minstens twee keer een dosis krijgen in het eerste levensjaar en een keer in het tweede levensjaar.Niet onrustwekkendIn vergelijking met 2017 zie je wel een wat neerwaartse trend. Het bereik daalt in de regel met 1 à 2%. In de media werd vooral de boodschap opgepikt dat het aantal vaccinaties bij kinderen afneemt, maar het Agentschap relativeert dat toch een beetje.Het aandeel in de bevolking van de kinderen die door Kind en Gezin gevaccineerd worden blijft constant, benadrukt Opgroeien. Bij de kinderen die door huisartsen en kinderartsen gevaccineerd worden, kunnen de toegediende vaccins tegenwoordig minder goed gesitueerd worden in het basisschema. Ze zijn dan niet meegerekend - er is wellicht sprake van een onderregistratie.De Antwerpse vaccinoloog professor Pierre Van Damme vertelt aan Radio 1 dat hij zich niet direct ongerust maakt. Maar het vertrouwen van mensen in het systeem is op allerlei vlakken wel afgenomen, zegt hij. Waakzaamheid en goed communiceren met de ouders zijn zeker aangewezen.En Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn (CD&V) pikt die boodschap eveneens op: "De lichte daling toont aan dat we moeten blijven inzetten op goede informatie aan de ouders over de bescherming van de vaccinatie tegen de vreselijke ziekten die ze veroorzaken."(Lees verder onder de tabellen.)Volledig schemaOp de website van het Agentschap Opgroeien zijn ook de cijfers terug te vinden van de kinderen die het volledige vaccinatieschema hebben gekregen. Van de kinderen geboren in het eerste semester van 2021 heeft 74,9% in de eerste zes maanden het volledige programma doorlopen (met alle vaccinaties uit het aanbevolen schema) en in de eerste 18 maanden nog 64,1%. (Wanneer men ook de vaccinatie tegen het rotavirus meerekent, bedragen deze percentages nog respectievelijk 69,1% en 59, 5%.)