...

Om de duurzaamheid van die voordelen te bepalen, hebben Jessica Dobek en haar collega's een jaar later 44 vrouwen uit de oorspronkelijke studiegroep gemonitord. Sommige van hen waren blijven sporten, zij het wat minder intensief, maar andere waren helemaal gestopt. De auteurs van de studie concluderen dat de voordelen van slechts één jaar lichaamsbeweging de jaren daarna aanhouden, ook als die lichaamsbeweging dan op een lager pitje wordt gezet. De minerale botdensiteit van de heup en de wervelkolom blijft ook na stopzetting van de lichaamsbeweging bewaard. Hetzelfde geldt voor de spierkracht. Nu hun werk afgerond is, doen de wetenschappers een oproep om dit soort programma's systematisch op te nemen in de langetermijnverzorging van mensen na borstkanker. Ze benadrukken dat hun studie een ijkpunt kan zijn voor de omvang en duur van de lichaamsbeweging die nodig is om de botten van deze vrouwen gezond te houden en het risico op breuken te vermijden. (referentie: Journal of Cancer Survivorship, 9 december 2013, DOI : 10.1007/s11764-013-0313-7)