...

De sterfte was lager bij de proefpersonen die specifieke lichamelijke activiteiten verrichtten tijdens hun vrije tijd, maar dat stond los van de tijd die aan die activiteiten werd besteed. (referentie: Johnsen F et al. Epidemiology. 2013;24:717)