...

Een deel van de taxshift wordt gefinancierd door de overheid. Ze legt zichzelf op efficiënter te gaan werken. Hetzelfde geldt evenwel voor de ziekenfondsen. Om hen daartoe aan te sporen, hakt Michel I relatief fors in op de werkingsmiddelen. De ziekenfondsen leveren 100 miljoen in. Voor de Liberale ziekenfondsen kan echter alleen geraakt worden aan de administratiekosten op voorwaarde dat dit gebeurt in gezamenlijk overleg met de sector. "Als de regering niet overlegt over de manier waarop de inhouding gebeurt dan is dit een inbreuk op het zo geprezen overleg tussen overheid en ziekenfondsen," aldus de kleine mutualiteit. Daarnaast mag men het niet enkel hebben over de efficiëntie van de ziekenfondsen, vinden de Liberale Mutualiteiten. Tegelijkertijd dient "het ter beschikking stellen van de middelen ter sprake te komen. Dat laat de sector toe efficiënt zijn wettelijke taken verder te kunnen blijven uitoefenen." Voor de Liberale Mutualiteiten mag de overheid zich met andere woorden niet louter beperken tot het eenvoudig lineair schrappen van werkingsmiddelen. G.V.