...

Vaak zorgen psychotraumaklachten voor incoherenties in het relaas van verzoekers om internationale bescherming, wat kan leiden tot een negatieve beslissing. Verslaggeving met lichamelijk onderzoek (littekenonderzoek) en psychisch onderzoek waarbij bv. PTSS-klachten kunnen worden geobjectiveerd, kunnen van doorslaggevend belang zijn bij de asielprocedure.Het protocol van Istanbul, in 2001 voor het eerst gepubliceerd door de Verenigde Naties, is een praktische tool om in medico-legale contexten de gevolgen van foltering te onderzoeken en vast te leggen. De meest recente versie dateert van 2022, zo'n 180 experten uit de hele wereld werkten er aan mee.Op 23 november organiseert vzw Nansen een lezing voor artsen over het gebruik van het Istanbulprotocol zodat zij in staat zijn medische onderzoeken te voeren om eventuele foltering te kunnen vaststellen. Nansen is een juridisch expertisecentrum over internationale bescherming. Er werken juristen die informatie en advies over asielgerelateerde onderwerpen. Vanuit hun expertise brengen zij ook verschillende disciplines met elkaar in contact. Aan bod komt bijvoorbeeld hoe je de verschillende vormen van geweld kan rapporteren door o.a. door littekenonderzoek. De sessie richt zich zowel op artsen als op studenten geneeskunde. Lezing 'Medicolegale rapporten in de huisartsgeneeskunde: gebruik van het Istanbul Protocol bij de asielprocedure van slachtoffers van foltering.'23 november, 18.30 u - 20.30u. UGent, Auditorium D, Campus UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent. Accreditatie voor artsen werd aangevraagd.