...

Er werden in België al meer dan twee miljoen vaccindoses toegediend - een half miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd tegen covid. 300.000 per weekIn de maand maart hebben de vaccinatiecentra het tempo wat kunnen opdrijven. De voorbije twee weken werden er per week meer dan 300.000 personen gevaccineerd. Het aantal vaccinaties dat tot 4 april geregistreerd werd bedraagt 302.175 in week 12 (de werkweek van 22 tot 26 maart).Voor week 13 werden er tot 4 april in totaal al 285.530 coronaprikken geregistreerd - maar dat getal loopt verder deze week gegarandeerd nog op omdat er vertraging zit op registratie van de vaccins.Voor week 12 werden er tot zondag 240.355 eerste doses geregistreerd, en voor week 13 waren er dat 233.519. Om tegen 11 juli 80% van de Belgische bevolking ouder dan 18 jaar minstens één dosis van een coronavaccin toe te dienen, moeten er evenwel bijna 420.000 eerste doses toegediend worden.De vaccinatiecentra kunnen waarschijnlijk nog wel meer mensen bereiken - vraag is of er tegen 11 juli ook genoeg vaccins zullen worden geleverd om een groot genoeg deel van de Belgische bevolking te kunnen vaccineren.Schema leveringenTot eind juli zou België nog zeker kunnen rekenen op 5,6 miljoen vaccins tegen covid - dat zijn leveringen die beloofd zijn. Voor het grootste deel - een kleine vijf miljoen - gaat het om vaccins van Pfizer - dat al de aantallen heeft bekend gemaakt dat het per week zal leveren, tot en met de week van 28 juni. De beloftes van Pfizer zijn de voorbije weken betrouwbaar gebleken. Vanaf 31 mei zou Pfizer wekelijk 562.770 vaccins leveren.AstraZeneca zou in april meer dan een half miljoen vaccins leveren - vooral de laatste week van april volgt weer een grote levering van bijna 300.000 vaccins.(Lees verder onder tabel)Johnson & Johnson levert in april bijna 100.000 doses - ieder daarvan goed voor een volledige vaccinatie. De grootste levering is ook voor de laatste week van apil gepland.Moderna levert deze week 84.000 vaccins - en volgende week niets. Voor de twee helft van april , en periode nadien, heeft Moderna nog geen planning bekend gemaakt. AstraZeneca en Jonhson & Johnson moeten ook nog hun planning voor de maand mei en juni bekend maken.'Ongebruikte' voorraadHet schema hieronder geeft het tempo van de leveringen en van de vaccinaties weer. Wie het schema bekijkt ziet dat er vorige week ruim 670.000 ongebruikte vaccins in voorraad waren. Gaat het dan toch nog niet veel te traag?Van de 670.000 reserve moeten er volgens de Taskforce Vaccinatie om te beginnen zeker ruim 80.000 eenheden afgetrokken worden: dat zijn vaccins die wel al zijn toegediend maar nog niet in Vaccinnet+ zijn geregistreerd.De grote reserve heeft overigens vooral te maken met een grote levering van AstraZeneca-vaccins (259.200 vaccins) die vorige week plaatsvond. Vorige week leverden Pfizer en AstraZeneca tezamen bijna 440.000 vaccins - de firma die de distributie organiseert heeft wettelijk vijf dagen de tijd om de nieuwe leveringen distributieklaar te maken. Ze levert een inspanning om die periode te beperken tot drie dagen.De stippellijn in de bovenstaande grafiek geeft weer hoeveel vaccins er wettelijk gezien klaar zijn voor distributie.Voor AstraZenecavaccins geldt in ieder geval dat ze pas worden ingepland wanneer de leveringen echt aangekomen zijn. Voor deze vaccins bedraagt de doorlooptijd nog meer dan twee weken. Voor de Pfizer-vaccins gaat dit tegenwoordig veel sneller.Het aantal vaccins dat 'in voorraad' is, wordt verder verklaard door een strategische stock van 18.330 vaccins, een voorraad van circa 40.000 Moderna-vaccins dat is gereserveerd voor de tweede dosis, en enkele tienduizenden tot meer dan 100.000 vaccins die in de vaccinatiecentra in de ijskast liggen te wachten op toediening eerstdaags.De vaccinatiecentra zullen het huidige vaccinatietempo de komende weken evenwel misschien zelfs nog iets kunnen versnellen, als we het leveringsschema bekijken.