...

Begin deze maand al deden artsen bij de redactie - en ook via de krant Le Soir - hun beklag over de diensten van speos, het filiaal van bpost dat instaat voor de productie, bestelling en verzending van getuigschriftenboekjes. Toen wijtte bpost de leveringsproblemen aan het grote aantal bestellingen bij het begin van het jaar. Als oplossing werd beslist om drie dozen met tien boekjes te leveren in plaats van vijf.Maar volgens Dr. M.E., die ons contacteerde, loopt er nog steeds het een en ander mis. Hij belde zelf al enkele keren met speos, niet meteen aangename gesprekken, legt hij uit. "Ik heb op 23 januari een bestelling doorgegeven, waarvoor de betaling de dag nadien van mijn rekening werd gedebiteerd. Men vraagt mij dan om een kopie van het rekeninguittreksel, dat ik onmiddellijk doorfax. Zij beweren dat de betaling maar op 11 februari is aangekomen. Vanaf die dag geldt dan de normale wachttijd, met andere woorden nog eens negen werkdagen."Wie kan er actie ondernemen tegen bpost, aangezien het contract - levering negen werkdagen na betaling - niet wordt nageleefd, vraagt de dokter zich af.'95% van de artsen is tevreden'Volgens het Riziv zijn de problemen met de levering van getuigschriften intussen van de baan. Na de piek in het aantal bestellingen begin januari werd zoals gezegd beslist om over te gaan tot een gedeeltelijke levering - drie dozen in plaats van vijf - binnen de termijn van negen werkdagen. Dat om te vermijden dat sommige dokters zonder getuigschriften zouden komen te zitten, legt het Riziv uit.Sinds 1 februari lijkt de piek achter de rug en kunnen de bestellingen opnieuw volledig en binnen de afgesproken termijn worden uitgevoerd. De nog achterstallige leveringen zijn intussen allemaal al een tijdje de deur uit. Volgens het Riziv is zo'n piek in de bestellingen niet meer voorgekomen sinds januari 2007. Toen werd eveneens geopteerd voor een gedeeltelijke levering. Waarom die piek er niet was in de daaropvolgende jaren, kan het Riziv niet verklaren. Wellicht zijn er begin dit jaar enkele technische incidenten geweest waardoor speos een aantal bestellingen opnieuw heeft moeten drukken. Door het grote aantal bestellingen heeft dat geleid tot een vertraging van twee tot drie dagen bovenop de termijn van negen werkdagen, luidt het.Geen tekortDe leveringsproblemen hebben in principe niet tot een tekort aan getuigschriften geleid, stelt het Riziv. Mocht dat toch het geval zijn, dan kan er gebruik worden gemaakt van boekjes van een collega. Bij het Riziv heeft men alleszins geen weet van een groot aantal klachten over vertragingen te wijten aan speos. Integendeel zelfs, uit een tevredenheidsenque blijkt dat sinds 2007 meer dan negen op de tien artsen (95%) tevreden is over de dienstverlening.De meeste problemen - amper een 100-tal per jaar op een totale levering van meer dan 120 miljoen getuigschriften of zo'n 40.000 bestellingen - worden over het algemeen op een positieve manier opgelost en zijn vaak te wijten aan een vergissing of aan het feit dat de arts in kwestie het systeem niet goed begrijpt, legt het Riziv uit. Er werden overigens al heel wat verbeteringen in het systeem aangebracht om het risico op fouten of problemen met zowel de bestelling online of via fax en post te beperken.Nieuwe machineEn ten slotte nog goed nieuws: speos heeft binnenkort een nieuwe productiemachine. De huidige blijft beschikbaar als back-up bij technische problemen en kan van pas komen als er zich opnieuw een piek in de bestellingen voordoet. Bovendien zal carenet binnenkort de papieren getuigschriften overbodig maken, zoals nu al het geval is voor patiten opgenomen in het ziekenhuis.