...

Ook in België zou nog onderzoek uitgevoerd worden op de maagdelijkheid van vrouwen, een praktijk die gelaakt wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens en UN Women. Een arts moet niet ingaan op de vraag om een getuigschrift van maagdelijkheid op te stellen, stelt ook de Nationale Raad van de Orde van Artsen."Deze onderzoeken worden doorgaans aangevraagd door derden zonder eerbiediging van de persoonlijke intimiteit en het recht op privacy van de betrokken persoon", zo luidt het in het advies.Dat een patiënte hiervoor haar toestemming verleent, moet eigenlijk een belletje doen rinkelen. Het onderzoek zelf kan ervaren worden als een daad van agressie. EN medisch kun je toch nooit uitsluiten dat een persoon al seksuele betrekkingen heeft gehad.Mannen kunnen niet aan eenzelfde soort onderzoeken onderworpen worden - de deur staat dus open voor discriminatie.Dit soort test valt ook helemaal niet te vergelijken met het onderzoek van slachtoffers van seksuele agressie of verkrachting, onderstreept de Orde nog.Dat laatste gebeurt alleen binnen de forensische geneeskunde door een arts die daartoe speciaal is opgeleid - die een volledig onderzoek zal verrichten, en de benodigde monsters zal afnemen om te voorkomen dat het slachtoffer hetzelfde onderzoek nog een tweede keer zou moeten ondergaan.Arts mag apotheek bezitten maar niet openhoudenEen arts mag eigenaar zijn van een officina-apotheek. Maar een apotheek openhouden kan alleen een apotheker. De Nationale Raad van Orde van Artsen zette naar aanleiding van een vraag daarover de puntjes op de i.Een arts mag bijvoorbeeld wel aandelen bezitten van een organisatie die eigenaar is van apotheken, maar hij mengt zich niet in de manier waarop de apotheker de geneesmiddelen aflevert.De apotheker-titularis draagt steeds de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit van de geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten die de apotheek aflevert. Hij hoeft niet eigenaar te zijn van de zaak, maar blijft wel steeds autonoom om zijn verantwoordelijkheid te kunnen nemen.Ook de arts moet er ook steeds over waken dat hij onafhankelijk zijn beroep uitoefent en dat er geen zelfs schijn kan zijn van 'afhankelijkheid'. Zoals Trump het zou zeggen: 'No collusion!'De, Orde wijst er bovendien op dat een arts die ook een diploma 'artsenijbereidkunde' heeft nooit beide beroepen tegelijk kan uitoefenen. Dat volgt uit artikel 22 van de Wet op de Uitoefening van Gezondheidszorgberoepen (WUG, zoals de 'gecoördineerde versie' van 10 mei 2015 van KB78 heet).