...

Terwijl dr. D'Hondt deze 400ste leveroperatie uitvoerde, kon een publiek van geïnteresseerde (para)medici live meevolgen vanuit het Kortrijks auditorium 'het Notenhof', waarbij collega pancreaschirurg dr. Franky Vansteenkiste tekst en uitleg gaf. Dit event kaderde in het symposium 'It takes two to tango', dat als doel had raakvlakken te belichten tussen gastro-enterologie en abdominale pathologie, en zich richtte tot (huis)artsen, specialisten en verpleegkundigen. Het merendeel van de leveroperaties worden verricht omwille van uitzaaiingen ten gevolge van darmkanker. In tegenstelling tot de klassieke ingreep die de lever weghaalt via een bovenbuikincisie, is een kijkoperatie via minimaal invasieve insnijdingen in de buikwand minder ingrijpend en dus minder belastend voor de patiënt. Er treden minder complicaties op, de patiënt verliest aanzienlijk minder bloed en herstelt dan ook sneller en beter. Dr. D'Hondt houdt sinds zijn allereerste ingreep, zo'n acht jaar geleden, nauwkeurig alle gegevens en cijfers bij. Hieruit blijkt dat "de vijf-jaars-overlevingskans na een leverresectie omwille van uitzaaiingen vanuit de darm ongeveer 65% bedraagt, wat een heel hoog percentage is in vergelijking met de kansen die blijken uit andere studies inzake leveroperaties," vertelt dr. D'Hondt met trots. Door de vele verzamelde data kon dr. D'Hondt ook de technieken bij lever- en pancreasingrepen steeds verder verfijnen. Zijn kennis en vaardigheden deelt hij graag met collega's, o.m. dr. Franky Vansteenkiste, met wie hij samen operaties van de pancreas uitvoert. Ook publiceert chirurg Mathieu D'Hondt geregeld zijn bevindingen en resultaten in internationaal gerenommeerde tijdschriften. Deze maand verscheen nog van zijn hand een artikel in het 'European Journal of Surgical Oncology' waarin hij overtuigend aantoont dat laparoscopie een veilige en betrouwbare techniek is om tumoren weg te nemen in de buurt van de grote bloedvaten. Dr. D'Hondt werkt momenteel ook aan een doctoraal proefschrift getiteld 'Improving outcomes in hepatobiliary and pancreatic surgery in the era of minimal invasive surgery', dat hij in 2020 zal verdedigen aan de KU Leuven. Begin juli van dit jaar werd AZ Groeninge overigens als pancreas-referentiecentrum erkend.