...

De cijfers voor het jaar 2011 die zopas werden gepubliceerd, tonen evenwel aan dat die evolutie niet in alle hoeken van de wereld dezelfde is. Zwitserland, Japan en Italië zijn de koplopers met een levensverwachting hoger dan 82,5 jaar. België staat met een levensverwachting van 80,5 jaar op de 23e plaats. Mexico en Turkije zijn de OESO-landen waar de levensverwachting het laagst is, ook al stijgt ze ook daar. In de Verenigde Staten is de toename dan weer bescheiden. De cijfers voor Zuid-Afrika, dat geen deel uitmaakt van de OESO, zijn onrustwekkend. De levensverwachting bedraagt er 52,6 jaar en is de voorbije tien jaar niet veranderd. De aidsepidemie is hier de grote boosdoener. In de OESO-landen kan de toegenomen levensverwachting worden toegeschreven aan de vooruitgang van de geneeskunde, de verbeterde levensomstandigheden en het terugdringen van bepaalde risicofactoren zoals roken en alcoholgebruik. De levensverwachting is verschillend afhankelijk van het geslacht (82,8 jaar voor vrouwen en 77,3 jaar voor mannen in 2011), het sociaaleconomisch profiel, het opleidingsniveau,... (referentie: 'Gezondheidspanorama van 2013', website van de OESO)