...

Het hoge sterftecijfer in 2020 - het hoogste aantal sinds de start van de registratie in Vlaanderen in 1993 - was uiteraard toe te schrijven aan de extra overlijdens door covid-19. Ook in 2021 bleef covid-19 in absolute aantallen de belangrijkste doodsoorzaak. In Vlaanderen was covid-19 de voornaamste doodsoorzaak bij mannen, gevolgd door longkanker en ischemische hartziekten. Vrouwen stierven toen vooral door hartdecompensatie en andere hartaandoeningen, covid-19 en cerebrovasculaire aandoeningen.Rekening houdend met de veroudering van de bevolking (gestandaardiseerd cijfer) is kanker sinds 2018 de belangrijkste doodsoorzaak voor mannen en vrouwen samen. In de jaren voordien waren hart- en vaatziekten de belangrijkste groep doodsoorzaken. Door de afname van het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten staat kanker nu aan de top van meest voorkomende doodsoorzaken voor mannen en vrouwen samen.Doodsoorzaken per leeftijdTot de leeftijd van 39 jaar overleden mannen en vrouwen in 2021 in grote lijnen door gelijkaardige oorzaken: aandoeningen met oorsprong in de perinatale periode, ongevallen en zelfdoding (meer bij jonge mannen dan bij jonge vrouwen). Tussen 40 en 54 jaar stierven vrouwen in de eerste plaats door borstkanker, en tussen 55 en 74 jaar door longkanker. Bij mannen waren de belangrijkste oorzaken zelfdoding (40-49 jaar), covid-19 (50-54- jaar), ischemische hartziekten (55-59 jaar), en van 60 tot 74 jaar ook longkanker.Tussen 75 en 84 jaar was covid-19 ook in 2021 de belangrijkste doodsoorzaak, zowel bij mannen als vrouwen. Bij 85-plussers waren 'hartdecompensatie en onduidelijke hartproblemen' de meest voorkomende doodsoorzaak bij beide geslachten.Levensverwachting hersteltBij zowel jongens als meisjes is de levensverwachting in 2021 weer gestegen tot net onder het niveau van 2019, na de stevige dip in 2020. Een jongen die in 2021 geboren werd heeft een levensverwachting van 80,6 jaar. Dit is 2,4 maanden korter dan in 2019 (80,8 jaar). Meisjes hebben bij geboorte een levensverwachting van 85,0 jaar. Dit is 2,4 maanden korter dan in 2019 (84,8 jaar).Alle cijfers over sterfte in Vlaanderen zijn te vinden bij het Departement Zorg.