...

In 2010 was de levensverwachting voor de Belgen 80,07 jaar. "Toen zaten we net over die grens van 80 jaar, waardoor we nog niet met zekerheid konden zeggen of die trend zich zou voortzetten", aldus woordvoerder Stephan Moens. In 2009 bedroeg de levensverwachting 79,84 jaar.Het Vlaams gewest behaalde in 2011 de hoogste levensverwachting (81,2 jaar) en heeft een voorsprong van 2,5 jaar op het Waals gewest (78,7 jaar) en van iets minder dan een jaar op het Brussels hoofdstedelijk gewest (80,6 jaar)."Met de driejaarlijkse sterftetabellen 2009-2011 kunnen we dieper ingaan op de regionale verschillen", aldus de FOD Economie. Zo is de levensverwachting in Vlaanderen het hoogst in Vlaams-Brabant (81,41) en het laagst in Oost-Vlaanderen (80,45). In Wallonië staat Waals-Brabant op kop met 80,8 jaar, een verschil van meer dan drie jaar met Henegouwen, dat op de vijfde plaats komt (77,76 jaar).Op internationaal niveau benadert België heel dicht het gemiddelde van de Europese Unie. Voor de levensverwachting bij de vrouwen staat Spanje op kop (85,4), vóór Frankrijk (85,3 in 2010) en Portugal (83,9). Bij de mannen is Zweden (79,9) de koploper, gevolgd door Italië (79,4 in 2009) en Spanje (79,4).Belga