...

De minister vroeg een advies over het bloedgiften door MSM aan de Hoge Gezondheidsraad. De HGR onderzocht met de experts terzake de verschillende mogelijke beleidsopties. "We beschikken ondertusssen ook over voldoende gegevens, en de ervaringen met de stapsgewijze versoepeling van het donorselectiebeleid in sommige westerse landen zijn voorlopig positief", concludeert de minister uit het advies.Minister De Block (Open-VLD) laat zich ook inspireren door een arrest van het Europees Hof van Justitie (29 april 2015). Volgens het Hof kan uitsluiting van MSM wel gerechtvaardigd zijn maar moet dat dan voldoende epidemiologisch onderbouwd zijn.Juiste balansEpidemiologisceh gegevens zijn cruciaal, vindt De Block. "Maar daarnaast moeten we dit thema ook benaderen vanuit een maatschappelijke invalshoek (...). Om bloed in te zamelen, doen we een beroep of vrijwillige bloedgiften. Daarvoor rekenen we op het goede burgerschap van onze bevolking. En dan is het toch logisch dat ook MSM na een periode van onthouding de kans krijgen om dat goede burgerschap op te nemen?"Het Rode Kruis in ons land gebruikt verschillende veiligheidsbarrières om mogelijk besmet bloed te weren, licht de minister toe. De bloeddonors vullen een vragenlijst in - je rekent erop dat ze dat correct en waarheidsgetrouw doen. Het Rode Kruis test de bloedstalen en weert besmette donors.Volledig sluitend zijn de procedures nooit. De donors schatten hun risico weliswaar niet altijd correct in. Tijdens de 'vensterperiode' - onmiddellijk na de besmetting - zijn de tests dan weer negatief. De' verantwoordelijkheidszin van mensen blijft dus wel een belangrijk gegeven.Op de Rondetafel over veilige bloedgiften door MSM vandaag mochten wetenschappers, de betrokken instellingen, hoogleraren ethiek en sociologie, en vertegenwoordigers van homobewegingen hun standpunt toelichten. Het overleg gaat in de komende weken voort, verzekert de minister, maar voor het eind van de zomer moet dat uitmonden in een onderbouwde beslissing.Extra veiligheidsmechanismenDe mogelijkheid wordt in ieder geval bekeken om de veiligheidsmechanismen te verfijnen: meer gedetailleerde vragenlijsten, een bevraging van seksueel risicogedrag door de transfusie-arts,... - met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-bloedgever.Voor de minister is het wel duidelijk welke kant het overleg moet opgaan: "Na een welomschreven zonder seks met een andere man, zouden MSM de kans moeten krijgen om bloed te doneren. Anders is er sprake van discriminatie van deze groep."Toch gaat het om een beslissing "die sowieso de toets van de volksgezondheid zal moeten doorstaan. Want de gezondheid en de veiligheid van de patiënt zijn en blijven van primordiaal belang."