...

De Amerikaanse onderzoekers bestudeerden de gegevens van 107.130 vrouwen van gemiddeld 60 jaar oud die tussen 1986 en 2012 hadden deelgenomen aan de Nurses Health Study. Ze berekenden voor alle deelneemsters op welke afstand van een drukke weg ze woonden en sloten verergerende factoren uit. Tijdens de follow-up van 26 jaar traden er 523 gevallen op van plotse dood door cardiale oorzaken. Bij onderzoek van die gevallen stelden de wetenschappers vast dat vrouwen die minder dan 50 m van een drukke weg woonden 38% meer risico liepen dan vrouwen die meer dan 500 m van een drukke weg woonden. Elke 100 m die ze dichter bij de drukke weg woonden, verhoogde het risico op een hartstilstand met 6%. Een mogelijke verklaring is dat de luchtvervuiling een rol speelt omdat die een invloed zou hebben op het cardiovasculaire systeem door de aanwezigheid van fijn stof in de lucht. Volgens dr. Jaime Hart, hoofdauteur van de studie, kan die toename van het cardiale risico echter gecompenseerd worden door een levenswijze aan te nemen die gezond is voor het hart.