...

De uitreiking van de prijs gebeurde tijdens het druk bijgewoonde symposium over menselijke reproductie en fertiliteitszorg begin deze maand. Eline Dancet ontving de prijs voor een tweede maal. Ook in 2009 mocht ze deze al in ontvangst nemen.Als n van de eerste fertiliteitsvroedvrouwen in Europa die promoveert, verricht Dancet onderzoek naar patitengerichte zorg in fertiliteitsklinieken. De kwaliteit van de geleverde zorg wordt totnogtoe teveel uitgedrukt in termen van effectiviteit, vooral het aantal bereikte zwangerschappen. Met haar onderzoek gaat Dancet na hoe de kwaliteitsbeoordeling kan worden uitgebreid naar de organisatie en continueit van de zorg, en naar menselijke aspecten als communicatie en de attitude van de zorgverleners.Eline Dancet wordt begeleid door Prof. Thomas D'Hooghe, codinator van het Leuvense Universitair fertiliteitscentrum, en door Prof. Jan Kremer van het UMC St Radboud in Nijmegen. Voor haar onderzoek werkte zo ook samen met de UCL, en met centra in Spanje, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze kwam zo ook tot de conclusie dat de behoeften van de Europese patiten verrassend gelijkliepen.