...

Artsenkrant meldde het vertrek van Johan Kips eind vorige maand in primeur. Volgens Karen Maex, vicerector wetenschap en technologie, is er "de laatste jaren in het UZ een te sterke klemtoon geweest op de klinische operationaliteit en is er nu een terechte vraag naar meer aandacht en vrije ruimte voor creativiteit en medebestuur". Maex vindt het vooral belangrijk dat de nieuwe directeur "breed gedragen wordt door de medische staf".InspraakOok voor Tine Baelmans, als vicerector bevoegd voor het studentenbeleid, is er in het ziekenhuis "vooral nood aan een verbetering in transparantie en inspraak tussen het beleid en de medische diensten". Naast meer zeggenschap is het medische korps zoals bekend ook vragende partij voor meer tijd vrij voor onderzoek.Bart De Moor, vicerector internationaal beleid, wil wijzigingen aanbrengen aan "de verwevenheid tussen universiteit en ziekenhuis". Zo pleit hij ervoor dat de ziekenhuisdirecteur niet meer in de raad van bestuur van de universiteit zetelt.Breed draagvlakOok volgens professor kerkelijk recht Rik Torfs is er nood aan een hoofdgeneesheer met een ruim draagvlak bij de medische staf. Hij vindt eveneens dat de ziekenhuisdirecteur niet in de raad van bestuur van de KU Leuven thuishoort.