...

De Leuvense Dagen voor Huisartsen behandelen dit jaar de urgentiegeneeskunde. Van 1 tot en met 3 december worden lezingen gegeven en workshops georganiseerd over de specifieke domeinen van de spoedgeneeskunde en over de wisselwerking tussen spoed- en eerstelijnszorg.Dr. Marc Sabbe, hoofd van de afdeling Urgentiegeneeskunde aan de KU Leuven, benadrukt het belang van een vlotte interactie tussen huisartsen en spoedgeneeskunde : "In onze gezondheidszorg is de spoedgevallendienst, in het bijzonder de urgentiegeneeskunde, het eerste contactpunt voor een huisarts die dringend hulp nodig heeft. Een goede verstandhouding is ook nodig om patiënten die zich primair op de spoed hebben aangemeld na een geruststellende evaluatie en eventuele behandeling terug naar de huisarts te sturen."De onderwerpen van de Leuvense Dagen sluiten aan bij die invulling van de gezondheidszorg. Dr. Sabbe: "Het programma focust op een bevordering van de wisselwerking tussen huisartsen en urgentiegeneeskunde. De huisarts speelt een centrale rol in de gezondheidszorg, die evenwel niet los staat van de rol van urgentiegeneeskunde bij spoedeisende hulpvragen."Drie dagen, drie luikenDe Leuvense Dagen zijn ingedeeld in drie luiken: op de eerste dag ligt de focus op symptomen die kunnen wijzen op een acute aandoening, bijvoorbeeld dyspnee, thoracale pijn, syncope,... Op vrijdag 2 december wordt ingegaan op specifieke patiëntenpopulaties die op de dienst spoedgevallen belanden. "Het betreft patiënten die vaak pendelen tussen het ziekenhuis en de thuissituatie - zoals pediatrische, psychiatrische of geriatrische patiënten -, waar de huisarts dikwijls wordt bijgeroepen", verduidelijkt Sabbe.Op zaterdagochtend ten slotte gaat alle aandacht naar het organisatorische luik: hoe verloopt de communicatie tussen huis- en urgentiearts, welk triagesysteem wordt gehanteerd op de spoeddienst en hoe kunnen huis- en urgentieartsen samenwerken bij epidemieën.De lezingen worden traditiegetrouw afgewisseld door praktijkgerichte interactieve werkgroepen en demo's.Het volledige programma van de Leuvense Dagen vindt u hier terug.