...

Misschien hebt u de laatste dagen ook een brief van deze beroepengids ontvangen? Zo ja, dan laat u de aanvraag het best ongemoeid. United Lda vraagt artsen om hun beroepsgegevens te verbeteren of aan te vullen zodat ze gepubliceerd kunnen worden op hun website of in een beroepengids. De uitgevers laten uitschijnen dat publicatie gratis is. Als u de brief met handtekening en wijzigingen naar de afzender terugstuurt, gaat u in feite akkoord met een driejarig contract. Dat kost u al snel 1.057 euro per jaar, pure oplichting dus.Het reclamebedrijf was eerder al actief onder de benaming Temdi en met de gidsen The European Medical Directory en Physicians and Therapists Guide. Unizo en het Ministerie van Economie proberen de zaak al jaren onder controle te krijgen.Niet verbeteren, niet tekenen, niet terugsturen, niet betalen luidt dan ook het advies. Als u toch slachtoffer werd, kunt u het best meteen ophouden met betalen en klacht indienen bij Unizo en de FOD Economie.Meer info: www.unizo.be/reclameronselaars