...

De Summer School Ghent is een tiendaags-educatief programma, aangevuld met culturele en sociale activiteiten in... Gent, leggen Sophie De Bock en Laura De Rycke uit. Zo'n drie jaar geleden stapten ze in de organisatie. Sophie De Bock: "Met de functie van vicevoorzitters (ondertussen allebei voorzitter, nvdr) mikten we meteen hoog. Alleen zouden we die uitdaging nooit zijn aangegaan, maar samen wel." De meisjes kennen elkaar van in het nationaal roeiteam."We zochten allebei een bezigheid naast onze studies", legt Laura De Rycke uit. "Uiteraard willen we dolgraag dokter worden, maar we zijn er van overtuigd dat het goed is voor je persoonlijke ontwikkeling om daarnaast ook met andere zaken bezig te zijn."Voor de summer school kunnen geïnteresseerden kiezen tussen twee thema's: gezondheid en migratie, of reproductieve gezondheid. De eerste werd zeven jaar geleden opgericht onder het toeziende oog van Marleen Temmerman. En die staat ondertussen op punt, zowel qua inhoud als wat betreft de praktische aangelegenheden. Zo goed dat het de meisjes een haalbare kaart leek om een tweede summer school op te richten.Laura De Rycke: "Het was professor Olivier Degomme die ons op het idee bracht. Als coördinator van het ANSER-netwerk (Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy, nvdr) wou hij studenten van de 17 aangesloten universiteiten kritisch laten nadenken over de toekomst van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten."Sophie De Bock: "Aangezien het mensenrechten- en beleidsaspect van seksuele en reproductieve gezondheid weinig aan bod komt in onze opleiding, sprak dit thema ons meteen aan. We snijden onderwerpen aan zoals toegang tot abortus, genitale verminking, genderidentiteit en - gelijkheid en seksualiteit bij adolescenten."De nieuwe summer school zal deze zomer voor het eerst plaatsvinden, gelijktijdig met het andere programma over gezondheid en migratie.Studenten van over de hele wereld - Mozambique, Irak, Tunesië, Nederland, Italië... - zullen daarvoor tien dagen lang les krijgen van professoren verbonden aan UGent en internationale universiteiten. De voertaal is Engels. In de namiddag staat een culturele of sociale uitstap gepland. "In het kader van de Summer School 'Health & Migration' bezoeken we elk jaar bijvoorbeeld een asielcentrum."Hoogtepunt van de summer schools is het International Cooking Event waarbij iedere deelnemer een gerecht uit zijn thuisland maakt, vinden Laura De Rycke en Sophie De Bock. Daarop zijn ook de rector en decaan aanwezig. "Ze steunen onze summer schools dan wel, zo'n event is een gelegenheid om het project beter te leren kennen", zegt Laura De Rycke."Op onze beurt leren wij dankzij de summer schools de academische wereld beter kennen. Het contact met de betrokken professoren is anders, je staat op de een of andere manier op wat gelijkere voet. Zo ontdek je dat het eigenlijk ook maar mensen zijn", lacht Sophie De Bock.Andere activiteiten zijn een quiz, een stadsspel en een kroegentocht. Centraal in al die activiteiten staat Gent. "We zijn erg trots op onze stad en willen de deelnemers dan ook het beste van Gent tonen."Op het einde krijgen de studenten een certificaat van deelname. "Maar bovenal willen we ze een onvergetelijke ervaring bezorgen." Voor de organisatoren is het dat alleszins, elk jaar opnieuw. "Het feit dat je met mensen uit alle uithoeken van de wereld in contact komt, verrijkt echt je wereldbeeld", vindt Laura De Rycke. "Je leert andere standpunten dan de jouwe kennen over thema's zoals bijvoorbeeld abortus. Maar omdat je ook hoort waarop ze gebaseerd zijn, word je ruimdenkender", vult Sophie De Bock aan.Laura De Rycke: "Je geraakt ook meer betrokken bij sommige wereldproblematieken. Zo was er vorig jaar een studente die twee weken na de Summer School de aanslag op de luchthaven in haar thuisstad Istanbul van dichtbij meemaakte. Voorheen zou dat slechts een nieuwsfeit geweest zijn." Of deze contacten hen later ook zullen helpen in de omgang met patiënten? "Ongetwijfeld", menen de meisjes.Momenteel krijgen ze de organisatie van de summer schools nog goed gecombineerd met hun studies, maar volgend jaar beginnen hun stages. "Daarom zijn we steeds op zoek naar andere geneeskundestudenten om ons team te verjongen. De summer schools helemaal loslaten zullen we allicht nooit kunnen, of toch niet meteen - het is echt ons kindje", verwittigt Laura De Rycke. "We zullen geleidelijk aan een stapje terug moeten zetten", lacht Sophie.Meer weten over de Summer Schools Health & Migration en Reproductive Health & Rights?www.summerschoolghent.com