We beschikken over een verslag uit mei 1896, van de Amerikaanse neuroloog en radioloog-avant-la-lettre William J. Morton. Wie het leest, zou het even goed in 2017 kunnen situeren.

Toch is het van groot belang dat de resultaten van een gedegen beeldanalyse door de radioloog op ondubbelzinnige wijze worden overgebracht naar de aanvragende arts. Niemand is gebaat bij een werkstuk dat wemelt van de vage omschrijvingen, dubbelzinnige termen of compleet onbegrijpelijk jargon. Het is dan ook merkwaardig dat leren verslaan door weinig opleiders beschouwd wordt als een essentieel onderdeel van de opleiding.

In de praktijk komt het erop neer dat de assistent-in-opleiding als een soort leerjongen/-meisje zijn opleiders of ouderejaars achterna praat. Zonder afbreuk te doen aan de inspanningen van deze mensen om hun pupil de knepen van het vak bij te brengen, kun je er niet omheen dat op die manier fouten, onnauwkeurigheden en idiosyncrasieën van de ene generatie op de andere worden overgegeven. De Amerikaanse hoogleraar Chris Sistrom organiseerde ooit een enquête onder alle opleidingscentra in de Verenigde Staten. Hij zag dat gemiddeld slechts één uur per jaar besteed werd aan hoe je een goed verslag maakt. De militaire opleidingscentra scoorden beter dan de civiele...

Merkwaardig dat leren verslaan door weinig opleiders beschouwd wordt als essentieel in de opleiding

Mede in het licht van niet te verwaarlozen evoluties, zoals de trend naar gestructureerd verslaan maar ook het toespitsen op mogelijke lezing door de patiënt, dringen ingrijpende veranderingen in de opleiding zich op. Radiologen zijn niet alleen analisten maar ook communicatoren. Maar de dingen bewegen. Wereldwijd krijgt dit aspect van het werk eindelijk enige aandacht. Het is immers van groot belang dat bij de planning van een nieuw curriculum hiervoor tijd, energie en competentie worden gereserveerd. Dat geldt trouwens ook voor alle andere artsen die het medische traject van een patiënt accuraat en toegankelijk moeten documenteren. Het siert de radiologie dat zij op dat gebied de andere disciplines de weg wijst.

We beschikken over een verslag uit mei 1896, van de Amerikaanse neuroloog en radioloog-avant-la-lettre William J. Morton. Wie het leest, zou het even goed in 2017 kunnen situeren.Toch is het van groot belang dat de resultaten van een gedegen beeldanalyse door de radioloog op ondubbelzinnige wijze worden overgebracht naar de aanvragende arts. Niemand is gebaat bij een werkstuk dat wemelt van de vage omschrijvingen, dubbelzinnige termen of compleet onbegrijpelijk jargon. Het is dan ook merkwaardig dat leren verslaan door weinig opleiders beschouwd wordt als een essentieel onderdeel van de opleiding. In de praktijk komt het erop neer dat de assistent-in-opleiding als een soort leerjongen/-meisje zijn opleiders of ouderejaars achterna praat. Zonder afbreuk te doen aan de inspanningen van deze mensen om hun pupil de knepen van het vak bij te brengen, kun je er niet omheen dat op die manier fouten, onnauwkeurigheden en idiosyncrasieën van de ene generatie op de andere worden overgegeven. De Amerikaanse hoogleraar Chris Sistrom organiseerde ooit een enquête onder alle opleidingscentra in de Verenigde Staten. Hij zag dat gemiddeld slechts één uur per jaar besteed werd aan hoe je een goed verslag maakt. De militaire opleidingscentra scoorden beter dan de civiele...Mede in het licht van niet te verwaarlozen evoluties, zoals de trend naar gestructureerd verslaan maar ook het toespitsen op mogelijke lezing door de patiënt, dringen ingrijpende veranderingen in de opleiding zich op. Radiologen zijn niet alleen analisten maar ook communicatoren. Maar de dingen bewegen. Wereldwijd krijgt dit aspect van het werk eindelijk enige aandacht. Het is immers van groot belang dat bij de planning van een nieuw curriculum hiervoor tijd, energie en competentie worden gereserveerd. Dat geldt trouwens ook voor alle andere artsen die het medische traject van een patiënt accuraat en toegankelijk moeten documenteren. Het siert de radiologie dat zij op dat gebied de andere disciplines de weg wijst.