...

De benoeming verscheen eerder deze week in het Staatsblad. Neels volgt Anne Vanderstappen (christelijk ziekenfonds) op, wiens mandaat hij zal voleindigen. Hij wordt plaatsvervangend lid voor Rita Thys.