...

Vorsers zijn er nu voor het eerst in geslaagd om de precieze timing van de ovulatie en de inplanting van een bevrucht embryo in de baarmoeder te bepalen. Daarbij is gebleken dat de gemiddelde tijd tussen de ovulatie en de geboorte 268 dagen (37 weken en 2 dagen) bedraagt. Na exclusie van vroeggeboortes hebben de vorsers vastgesteld dat de duur van de zwangerschap met 37 dagen kan variëren. (referentie: Jukic AM et al. Human Reproduction Journal. 2013;doi:10.1093/humrep/det297)